Zarząd Miejski we Włocławku

Herb na pieczęci Zarządu Miejskiego we Włocławku. Stempel na piśmie do Obywatela Ministra Skarbu w Warszawie z dnia 24 marca 1948 roku.