XXV Rocznica Wyzwolenia Włocławka

Fajansowa plakieta “XXV lat wyzwolenia Włocławka, 1945 – 20.I. – 1970”. Projekt: Jan Sowiński.