Wielkie Pomorze

Herb z okładki publikacji “Wielkie Pomorze. Popularny zarys historyczno-etnograficzny” wydanej w Toruniu nakładem Komitetu Zlotu Młodzieży, dnia 19 czerwca 1938 roku. Po reformie administracyjnej, powiat włocławski w kwietniu 1938 roku włączony został do woj. pomorskiego.