Karta uczestnictwa

Herb na karcie uczestnictwa w uroczystej Liturgii Mszy św. sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Włocławek-Kruszyn, 7 czerwca 1991 roku.