Herb miasta na paterze

Herb Włocławka na paterze pamiątkowej wykonanej z okazji Kongresu Zjednoczeniowego PPS i PPR w dniu 15 grudnia 1948 roku. Projekt J. Sowińskiego.