35. lecie Z D Z

Okolicznościowy talerz Zakład Doskonalenia Zawodowego, 1945-1980. 35. lecie ZDZ. Trzy herby: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek.